EĞİTİM

‘Eğitim kişinin ufkunu genişletir, hayatın inceliklerinden zevk almasını öğretir’ bilinciyle eğitim salonumuz ve her türlü eğitim aracı ile (Projeksiyon, tepegöz, video, televizyon, video kamera, fotoğraf makinesi) dış eğitim kuruluşları ve çalışanlarımız tarafından teorik eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Eğitimler,

Yıllık Eğitim Faaliyet Planı kapsamında planlanan eğitimler.
Her yılın başında tüm departmanlara dağıtılan eğitim talep formları ile çalışanlarca belirlenerek, Yıllık Eğitim Planı oluşturulur.

Temel Amaç: Personelin kişisel ve mesleki alanda kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Oryantasyon Eğitimleri,

Her işe yeni başlayan kişiye öncelikli olarak firmamızın tanıtımı yapılır. İş sözleşmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yangın eğitimleri, Kalite Yönetim Departmanı'nda kalite politikası ve firmamızın sahip olduğu sertifikalar hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Temel Amaç: İşe yeni başlayan kişiye departmanlar tanıtılarak, fabrikaya uyum sağlamasını ve adaptasyonunu sağlamaktır.