İŞ OLANAKLARI, STAJ

İŞE ALIM VE YERLEŞTİRME

Bilkont’ta işe alma ve yerleştirmenin temel amacı, açık pozisyonlara, şirket kültürüne ve ortak değerlerine uygun, belirlenen görev tanımındaki yetkinliklere sahip kişileri bulmak, seçmek ve yerleştirmektir. Bu amaçla;

  • İnsan kaynakları aday havuzu oluşturulur,
  • Açık pozisyonlar için uygun seçmeler yapılır,
  • Uygun nitelikteki adaylar mülakata davet edilir.

Bilkont ayrımcılık gözetmeksizin , yasalara ve insan haklarına saygılı tutumunu tüm adaylara uygulamaktadır.

STAJ OLANAKLARI

Bilkont, nitelikli iş gücü yetiştirme misyonunu üstlenmiş olan meslek lisesi ve üniversitelerimiz ile sürekli işbirliği içinde olmuş ve üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir. Bilkont her yaz döneminde ve kış döneminde staj yapmak isteyen öğrencilere, staj olanağı sağlamaktadır. Eylül – Haziran kış dönemi stajı: Meslek lisesi yönetimleri ile birlikte planlanmaktadır.

Bilkont her yıl çevresindeki meslek liselerine yeterince stajer kontenjanı vermektedir.

Temmuz – Ağustos yaz dönemi stajı: Bilkont’ta yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrenciler, yıl içerisinde şahsen staj başvurusunda bulunabilirler. Okul yönetimleri de Bilkont ile işbirliği yaparak stajer gönderebilirler. Başvurular her yıl Şubat ayından itibaren değerlendirmeye alınır.

İŞ BAŞVURUSU

İş başvurularınız için adreslerimiz :

a.bidik@bilkont.com.tr