SOSYAL UYGUNLUK VE ÇEVRE

Sosyal uygunluk kapsamında firmamızda, her türlü yasal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Davranış kuralları, ve Çevreyle ilgili ulusal ve uluslar arası standardlara uyum gözetilmektedir.

Sosyal uygunluk, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz uygulamaları içerir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre konularında çalışanlara eğitimler verilmektedir.

Bilkont A.Ş her çalışanını değer katan önemli bir üye olarak görmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre Ekibi, Kalite Yönetimi çalışma ekipleri yıl içerisinde periyodik zamanlarda toplanmakta ve gelişmeye açık konular bu toplantılarda üst yönetime iletilmektedir.

Öneri , Dilek ve Şikayet kutularına çalışanlar her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini atabilmekte ve bunlar İnsan Kaynakları ve End.İlişk.Müdürlüğünce her ay açılarak, analiz edilmekte ve iyileştirilmeye açık alanlar olarak gerekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılmaktadır.