ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÇEVRE,

Bilkont Çorlu Fabrikası çevreyi koruyan atık su arıtma sistemine sahiptir. İşletmelerden çıkan atık sular, biyolojik ve kimyasal havuzlarda işlem gördükten sonra temiz su olarak doğaya bırakılmaktadır. Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, temizlenmesi, hertürlü çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için göstermiş olduğu gayret ve yapmış olduğu çalışmalardan, çevreciliği hayat tarzı haline getirmiş olmasından dolayı Çevre Bakanlığı tarafından ‘Çevre Beratı ‘ ile onurlandırılmıştır. Bilkont A.Ş Çevre yönetim birimi ve hizmet veren danışmanlık firmasının da katkılarıyla çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Üretim ve işlem proseslerinde kullanılan kimyasal hammadde ve malzemeler insan ve çevre sağlığına zarar vermemekte ve bundan dolayı tam sağlıklı ürünler üretebilen kuruluşlara verilen OEKO-TEX 100 Standardı belgesine sahiptir. OEKO-TEX Standard 100 insan sağlığına ve çevreye verdiğimiz önemin belgesidir. ISO 9001 KYS Kapsamında atık su arıtma tesisi prosedürü ve atık yönetimi prosedürlerinde tüm gereklilik ve şartlar, uygulama esas ve usulleri tanımlanmıştır.

Çevre Politikamız,

Bilkont AŞ. ve çalışanları, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için çevreyi ve doğal kaynakları korumayı benimsemiştir. Bu amaçla ; Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuat ve düzenlemelere uyulur. Enerji ve doğal kaynaklarımız daha etkin bir şekilde kullanılır. Tüm çalışanlar çevre bilincinin artması için eğitilir. Ürün ve proseslerde çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik kaynağında önlenmeye çalışılır. Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en aza indirecek tedbirler planlanır. Yerel resmi kuruluşlar ve diğer sanayii kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılır. Çevre Yönetim Birimi ve tüm bölüm sorumluları çevre politikasının uygulanmasından sorumludur. Çevre düzenlemesiyle örnek bir kuruluş olan Bilkont Çorlu Fabrikası doğayla bütünleşmiş ve çevreye zarar vermeyen tarzıyla var olan isim ve saygınlığını tüm çalışanlarıyla paylaşmanın gurur ve mutluluğunu her zaman yaşamaktadır.