ÇEVRE VE TOPLUMA ETKİ POLİTİKALARI

1. Doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır.

2. Oluşan atıkların kaynağında giderimi,bunun mümkün olmadığı durumlarda geri dönüşümü,tekrar kullanımı veya uygun şekilde bertaraf yöntemleri uygulanacaktır.

3. Çevre dostu malzeme ve prosesleri kullanmaya,çevre dostu ürünler geliştirmeye özen gösterilecektir.

4. Çevre ile ilgili şirketimizi bilgilendiren yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanacak,gerekli olduğu durumlarda ise uluslar arası standartlar göz önüne alınacaktır.

5. Çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişimine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

6. Bulunduğumuz toplum içinde çevre duyarlılığının arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunacak ve bu konularda öncülük yapılacaktır.

7. Türkiya ve Almanyada’ki sınai,ticari ve sosyal kuruluşlarda şirketimiz aktif olarak temsil edilecektir.

8. Çalışanlarımızın sivil toplum örgüt ve oluşumlarında aktif olarak rol almaları belirlenen kurallar çerçevesinde özendirilecektir.